Välkommen till Svenska Målareförbundet

Bilder från Måleri-SM

Förra veckan var det Yrkes-SM i Malmö och Sveriges skickligaste målare och lackerare korades!
Här är ett urval med bilder från tävlingen.

Vinnarlistan måleri:
Guld: Emil Eriksson, 20 år från Rättvik som är lärling på Miljönären Måleri AB i Rättvik.
Silver: Malin Arkelöw, 19 år från Vendelsö som tävlar för Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.
Brons: Nathalie Andersson, 20 år från Strängnäs som är lärling på Sandå Södermanland AB i Eskilstuna.

Vinnarlistan Fordonslackering:
Guld: Olle Karlsson, RM Bilservice, Danderyd.
Silver: Therese Carlsson, BC Bilplåt & Lackering, Borlänge.
Delad bronsplats: Amanda Malm, AK Billackering, Avesta. Isak Lindsnäs, BC Bilplåt & Lackering, Borlänge.

Idag den 9 maj blev Månadslöneavtalet med Fastigo klart!

Avtalet medför bland annat:
- 2,38 procent på 13 månader från 1 april 2016
- 696 kr i månaden / lägsta lön 28 362 kr
- Stärkt anställningsskydd för gravida
- Arbetstidsförkortningen utökad med 2 timmar
- Skyddsombud har fått förstärkt roll i samverkansfrågor på företaget

» Läs mer


Lackavtalet klart

Idag den 29 april skrev vi och vår motpart Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) under det nya Lackavtalet. Avtalet medför bland annat:
· 2,2 procent på 12 månader.

· 592 kr i månaden.

· Äntligen en reglering om vad en hälsoundersökning ska innehålla.

· Skälig hänsyn ska tas till arbetstagarens familjesituation vid övertidsarbete.Läs hela avtalet:

» Läs mer


Informationsmaterial om nya Måleriavtalet

Här kan ni ta del av förändringarna i nya Måleriavtalet.

» Läs mer


Kollektivatal för Måleriyrket med Måleriföretagen klart

Idag den 22 april klockan 16.30 slöt vi avtal med Måleriföretagen.
Avtalet ger 2,38 % på 13 månader och ett bibehållet lönesystem och viktiga förbättringar för våra medlemmar.
För mer information läs mer nedan. » Läs mer


Vi har mottagit ett nytt medlarbud

Detta ska vi nu analysera och titta på tillsammans med vår förhandlingsdelegation. Svar på detta lämnas senare i eftermiddag, fredag den 22 april.


Ingen överenskommelse, strejken utvidgas

Trots hårda ansträngningar har vi inte lyckats nå en förhandlingslösning. Jag beklagar verkligen Måleriföretagens ovilja till konstruktiva lösningar. Nu går vi in i medling igen. Det innebär att strejken nu utvidgas idag den 22 april.

Vi har nu suttit hela natten med medlarna och detta resulterade i princip bara i ett rent lönebud. De frågor som är viktiga för oss vägrar Måleriföretagen att lyssna till. Jag har förhandlat i hela mitt fackliga liv och aldrig tidigare mött en sådan motsträvig motpart, säger Peter Sjöstrand.


Förhandlingarna med Måleriföretagen är nu inne i ett avgörande skede

Under eftermiddagen förväntar vi oss få ett bud att ta ställning till. Vi hoppas givetvis att de kommer att fånga in de viktiga frågor vi har diskuterat på ett sätt som gör att vi har möjlighet att komma överens om ett nytt avtal.

Klockan tickar, i morgon kommer vårt varsel med en utökning av konflikten att ske. Ytterligare 600 målare kommer att gå ut i strejk om vi inte kan komma överens.


Stort stöd från övriga förbund

Målareförbundet har hela LO-styrelsen stöd för vår kamp om ett modernt avtal.
Vi har dessutom sympativarsel från Elektrikerna, Seko och Byggnads samt stöd från HRF.


Målareförbundets kommentar till arbetsgivarnas lockout

Målareförbundet har idag den 13 april klockan 13:23 tagit emot ytterligare ett varsel om en så kallad spegellockout från Måleriföretagen i Sverige. Av varslet framgår att lockouten avser de av förbundets medlemmar som varslats om strejk arbetandes på 19 stycken hela företag och dess samtliga arbetsplatser som tas ut i konflikt den 22 april. Spegelblockaden träder i kraft den 22 april kl 05:00.

Målareförbundet har naturligtvis inget att invända mot att arbetsgivare använder den i Sverige grundlagsskyddade rätten för både fack och arbetsgivare att vidta stridsåtgärder i syfte att teckna kollektivavtal. Arbetsgivarnas lockout skall ses i ljuset av att de vill förhindra sina medlemsföretag att omplacera de av förbundets medlemmar som omfattas av blockaden till andra arbetsplatser, i så motto är det en upptrappning av konflikten.
- Målareförbundet kan konstatera att Måleriföretagen inte förhåller sig till de varseltider lagen stipulerar, säger Peter Sjöstrand.

» Ladda ner


Målareförbundet har idag lagt ytterligare varsel

Målareförbundet har idag lagt ytterligare varsel. Detta träder i kraft den 22 april 05:00. Varslet omfattar drygt 440 medlemmar i 14 företag. Vi har också idag begärt sympatiåtgärder av de fackförbund som ingår i 6F-samordningen.

Varsel om Stridsåtgärder

Konfliktobjekt


Varför Strejkar vi? Ladda ned och läs


Nej till medlarbud – Strejken utbryter i morgon den 8 april

Svenska Målareförbundet har avvisat det bud från medlarna som presenterades idag. Skälen är bland annat för att vi vill säkra det lönesystem som ger målarna en rättvis lön, vi vill också säkra kvaliteten i framtida lärlingsutbildningar samt säkra möjligheten att kombinera arbets- och familjeliv. Då detta inte var del av budet som vi mottog innebär det att vår varslade strejk utbryter i morgon.


Tillsammans kämpar vi för rättvisa löner och trygga jobb!Ladda ner strejkflyer


Vi har fått ett bud från medlarna

Nu tittar vi på det och ska svara senast klockan 17:00 idag.
Ytterligare information kommer.


6F välkomnar uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv

”Dagens överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv är en framgång för 6F-samarbetet. Modellen som presenteras idag är den modell som vi slogs för innan LO-samordningen sprack. Det möjliggör tre viktiga saker; en satsning på felavlönade kvinnor, en låglönesatsning samt en reallöneutveckling”, säger 6F förbundens ordföranden i ett gemensamt uttalande.


”Det står också klart för alla som följer lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden att 6F:s krav har inneburit att nivåerna i årets avtalsrörelse har blivit högre än vad som annars skulle ha blivit fallet”, fortsätter de.


”En viktig målsättning med 6F-samarbetet har från början varit att stärka LO:s roll. Dagens överenskommelse innebär att LO nu har återtagit sin roll i den svenska lönebildningen”, fortsätter de.


”Sammanfattningsvis innebär dagens överenskommelse; ett starkare LO, satsningar på kvinnor och lågavlönade. 6F menar dock fortfarande att löneutrymmet för 2016 års avtalsrörelse, likt flera seriösa institut som Riksbanken och Konjunkturinstitutet, borde legat högre och hamnat runt 3 procent”, fortsätter de.


”Nu kan vi fokusera på våra förhandlingar och frågor som är viktiga för våra medlemmar”, avslutar de.

» Läs mer


Ladda ned och läs flyern som kortfattat sammanfattar vad som händer i avtalsrörelsen


Målareförbundets kommentar till arbetsgivarnas lockout

Målareförbundet har idag den 23 mars tagit emot ett varsel om en så kallad spegellockout från Måleriföretagen i Sverige. Av varslet framgår att lockouten avser de av förbundets medlemmar som varslats om strejk på 34 olika arbetsplatser samt 9 hela företag och dess samtliga arbetsplatser. Spegelblockaden omfattar allt arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på de arbetsplatser och företag som omfattas av strejk och blockad, spegelblockaden träder i kraft den 8 april kl 12.00.

Målareförbundet har naturligtvis inget att invända mot att arbetsgivare använder den i Sverige grundlagsskyddade rätten för både fack och arbetsgivare att vidta stridsåtgärder i syfte att teckna kollektivavtal. Arbetsgivarnas lockout skall ses i ljuset av att de vill förhindra sina medlemsföretag att omplacera de av förbundets medlemmar som omfattas av blockaden till andra arbetsplatser, i så motto är det en upptrappning av konflikten.

Varsel om spegellockout


Varsel om stridsåtgärder - Orter och arbetsplatser

Svenska Målareförbundet har idag varslat om stridsåtgärder mot Måleriföretagen i Sverige. Skälen är flera. Det handlar bland annat om Måleriföretagens vilja att ödelägga hela vårt ackordssystem, oviljan att följa EU-domen som kräver bättre reseersättningar och ovilligheten att  diskutera vårt lönekrav på 800 kronor mer i månaden eller lägst 3,2 procent.

Tyvärr var detta ett nödvändigt beslut. Sällan eller aldrig har jag mött en motpart som har varit så illa förberedd som Måleriföretagen i denna avtalsrörelse. Avtalet löper ut om mindre än tio dagar och vi befinner oss inte i närheten av reella förhandlingar. Den stora förloraren på denna senfärdighet är Måleriföretagens medlemsföretag, säger Målareförbundets vice ordförande och förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Varsel om stridsåtgärder


Måleriföretagens huvudyrkande

Ladda ned och läs Måleriföretagens huvudyrkande samt deras kommentarer på Svenska Målareförbundets detaljerade yrkanden som överlämnades den 9 mars.

Måleriföretagens huvudyrkande


Vi har en överenskommelse

Med anledning av den uppkomna tvisten om det statistikunderlag som framtogs och undertecknades i avtalsrörelsen 2013 har parterna, i samförstånd och med god vilja, träffat en överenskommelse som tar sikte på den uppkomna situationen och som ämnar till att förhindra liknande frågor i framtiden. Parterna kommer inte att i övrigt kommentera frågan vidare.


Måleriföretagens svar på Målareförbundets specificerade yrkanden

Målareförbundet har idag mottagit Måleriföretagens reaktioner på vårt specificerade yrkande som överlämnades förra veckan.  Deras svar förvånar och känns inte seriöst. I svaret menar Måleriföretagen att de krav som vi framfört motsvarar en kostnadsökning på mer än 20 procent. Det är oseriöst och helt verklighetsfrånvänt. Vi har krävt 3,2 procent. Det verkar tyvärr vara ett mönster från arbetsgivarsidan i denna avtalsrörelse att överdriva och dikta ihop siffror som inte har något med verkligheten att göra.  Denna strategi ökar spänningarna mellan parterna och i förlängningen risken för konflikt. Nu är det bara lite drygt två veckor kvar tills det nuvarande avtalet löper ut. Vår uppmaning till arbetsgivarsidan är nu att lägga konfliktretoriken åt sidan och mötas i en sansad och konstruktiv dialog och det är något helt annat än det Måleriföretagen hittills visat prov på.


Svenska Målareförbundet har idag beslutat att säga upp avtalet med Måleriföretagen i Sverige

Svenska Målareförbundet har idag beslutat att säga upp avtalet med Måleriföretagen i Sverige. Skälet är Måleriföretagens ovilja och senfärdighet att påbörja reella förhandlingar med tanke på att avtalet löper ut om mindre än tre veckor. Nu kommer detta beslut att diskuteras med övriga förbund inom vår 6F samordning.


Ingen lösning idag med Måleriföretagen kring statistikdokumentet

Idag har vi träffat Måleriföretagen för att försöka få till stånd en lösning på deras manipulerande med statistikdokumentet. Tyvärr presenterades inget sådan förslag. Det innebär att frågan nu eskalerar. Vi har därför fattat beslut om att kalla in förbundsstyrelsen till ett extra möte nu på fredag morgon.


Läs och ladda ned vårt preciserade huvudyrkande i Måleriavtalet

Idag växlade vi huvudyrkanden i Måleriavtalet där vi har preciserat vad vi yrkar i kollektivavtalsförhandlingar gentemot Måleriföretagen i Sverige 2016. Läs gärna vad Svenska Målareförbundet vill i avtalsrörelsen 2016.

Preciserade_yrkanden


Läs och ladda ned vårt huvudyrkande i Månadslönavtalet

Idag växlade vi huvudyrkanden i Månadslönavtalet med Fastigo. Läs gärna Svenska Målareförbundets huvudyrkanden i avtalen med Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation.

Huvudyrkande Månadslönavtalet


Flera LO-förbund stödjer Unionens krav i flygstrejken

Fackförbunden inom 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) samt Musikerna stödjer Unionens krav i den pågående flygstrejken. Bakgrunden till konflikten är att flygbolaget Flybes bemanningsbolag Global Employer Company vägrar teckna ett kollektivavtal med de villkor som gäller för den övriga svenska flygbranschen.


-        Unionen tar fighten för en viktig princip på den svenska arbetsmarknaden. Nya aktörer ska inte kunna gå in och försämra villkoren, säger avtalssekreterarna i de sex förbunden i ett gemensamt uttalande.

-        Detta är en fråga som inte bara berör Unionens medlemmar inom flygbranschen utan alla arbetstagare. Saker ska kallas vid dess rätta namn. Det Unionens arbetsgivaremotpart ägnar sig åt är inget annat än försök till social dumpning, fortsätter de sex avtalssekreterarna.


Motorbranschens Arbetsgivareförbund har lämnat över sina yrkanden!

Till skillnad från Måleriföretagen i Sverige agerar Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) seriöst. MAF vill förhandla! MAF delger oss sina yrkanden så möjligheterna görs så stora som möjligt att få till en överenskommelse om nytt Lackavtal innan det löper ut den sista april!

Sen att vi ligger milsvid ifrån varandra gällande vad vi ser är bra förändringar i avtalet är naturligt!

Målareförbundet vill modernisera avtalet genom att reglera frågor i kollektivavtalet som gör att lackeraren får friskare arbetsliv.

Målareförbundet emottog yrkanden med ett väntat innehåll. De förändringar  MAF yrkar är det klassiska som att få makten över arbetstidens förläggning samt att få makten över hur löneökningarna skall fördelas mellan de anställda.Läs MAF:s yrkanden här » Läs mer


Måleriföretagens ynka papper till huvudyrkande ökar konfliktrisken – vad säger medlemsföretagen?

I går mottog vi Måleriföretagens huvudyrkande för avtalsförhandlingarna.

Det vi fick var en riktig luftpastej, ett ynka papper där de säger att vi ska följa vår förhandlingsordning och att de förutsätter att vi ska följa industrins så kallade märke, inget annat!

Samtidigt säger de att de hoppas att vi kan förhandla fram ett avtal utan konflikt och inblandning från Medlingsinstitutet!

Deras agerande är precis tvärtom,  att komma till förhandlingsbordet för första gången bara dagar innan avtalet löper ut ökar risken avsevärt för att det blir konflikt.

Det är illa förberett. Illa genomtänkt. Illa genomarbetat och ökar risken för konflikt, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand i en kommentar.Läs deras huvudyrkande här » Läs mer


Ladda ned och läs våra två flyers som kortfattat sammanfattar målen för 6F och Målareförbundet i avtalsrörelsen 2016


    » Läs mer


Ladda ned och läs Målareförbundets huvudyrkande för Måleriavtalet 

Idag växlade Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige huvudyrkanden i kollektivavtalsförhandlingar för Måleriavtalet.

Läs dokumentet här » Läs mer


Ladda ned och läs Målareförbundets huvudyrkande för Lackavtalet gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Idag lämnar Målareförbundets förhandlingsledning över huvudyrkandet för Lackavtalet till Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF).

Läs dokumentet här


"Skadliga färger måste bort"

Läs gärna Mikael Johanssons debattartikel!

http://arbetet.se/2016/02/12/skadliga-farger-maste-bort/ » Läs mer


6F: "Därför kräver vi 3,2 procent"

Förbunden inom 6F har nu börjat lämna över avtalskrav till sina respektive motparter. Snart drar förhandlingarna igång på allvar. Då LO-samordningen under förra året sprack bestämde sig 6F-förbunden att samordna sig sinsemellan.

- Vi är mer samordnade än någonsin inom 6F. Vi träffas varje vecka för att lägga upp strategier, utbyta erfarenheter och planera. Allt i syfte att sätta så hårt tryck som möjligt och nå ett bra resultat för förbundens medlemmar i kommande avtalsrörelse. Rättvisa löner och trygga jobb är utgångspunkterna, säger avtalssekreterarna inom 6F.

Den spruckna LO-samordningen innebär att det inte finns något specifikt utrymme, lönenivå eller sakförslag som LO samordnar förbunden kring. 6F-förbunden har därför valt att samordna sig. Förbunden har en samsyn på såväl det löneutrymme som finns som på de orättfärdiga orättvisor som präglar och växer på svensk arbetsmarknad.

- Vi är beredda på solidaritet med varandra. Vår ekonomiska analys grundar sig på gedigna faktorer och överväganden. Löneökningarna ska vara väl balanserade mot omvärlden. Inte för höga, det riskerar att leda till lägre konkurrenskraft, sjunkande efterfrågan och investeringar och på sikt högre arbetslöshet. Men inte heller för låga, det riskerar att leda till lägre omvandlingstryck, lägre produktivitetsökning samt orimliga vinstnivåer, fortsätter avtalssekreterarna.

- Det betyder att löneökningarnas storlek måste ta hänsyn till kravet på långsiktigt prisstabilitet. Vi utgår från Riksbankens mål om en 2-procentig inflation över en konjunkturcykel. Vi befinner oss långt under detta mål idag. Vi har mot bakgrund av detta valt att kräva löneökningar på 3,2 procent. Med det prognoser som finns kring inflationen för kommande år kan detta till och med vara ett krav i underkant, säger avtalssekreterarna.

Oberoende institutioner som Riksbanken och Konjunkturinstitutet och flera ansedda ekonomer menar därför att för låga löneökningar kan leda till minskad efterfrågan, svagare ekonomisk utveckling och i förlängningen sämre sysselsättningsutveckling.

- Detta budskap verkar inte ha nått våra motparter. Vi har noterat att arbetsgivarsidan talar om nollavtal eller väldigt låga påslag. Det är inte oväntat. Det sägs från arbetsgivarhåll i alla avtalsrörelser. Det känns dock mer malplacerat än vanligt. Flera oberoende institutioner och ansedda ekonomer pekar ut en motsatt riktning. Lönerna kan och bör öka något mer än vanligt med hänsyn till den svenska ekonomin, fortsätter avtalssekreterarna.

Målen för 6F i avtalsrörelsen 2016 i sammanfattning är:
Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad.
Reallöneökningar för medlemmarna
Satsning på de lägst avlönade
Satsning på att minska löneklyftor mellan kvinnor och män
Ökat skydd för arbetstagarnas integritet
Begränsa visstidsanställningarna, de osäkra anställningsformerna och den ökande andelen deltidsanställda » Läs mer


6F satsar på de lägst avlönade i avtalsrörelsen

Satsningar på de lägst avlönade och på tryggare jobb är några av de gemensamma krav som 6F – fackförbund i samverkan – presenterar idag.
– Vi kan inte bara titta på när omotiverade löneklyftor växer för varje år, säger förbundsordförandena i ett gemensamt uttalande.

Då den gemensamma LO-samordningen uteblev har fem av LO:s fjorton förbund valt att samordna sig inför avtalsrörelsen med gemensamma krav mot arbetsgivaren.
Det är förbunden inom 6F, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

– Vårt mål för avtalsrörelsen 2016 är rättvisare löner och tryggare jobb. Vi har en samsyn såväl om det ekonomiska utrymme som finns och om de orättvisor vi ser på svensk arbetsmarknad. Våra krav är fullt rimliga och genomförbara, säger 6F-förbundens fem ordförande i ett gemensamt uttalande.

6F-förbunden har gjort en gemensam ekonomisk analys som sammanfaller med Riksbankens och Konjunkturinstitutets bedömningar. Låga löneökningar innebär en risk för Sveriges ekonomi och leder till svagare ekonomisk utveckling samt lägre sysselsättning.

6F-förbundens krav:

– Löneökningar för medlemmarna med minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme om 3,2 procent. – Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad. – Satsning på de lägst avlönade. – Satsning på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män. – Ökat skydd för arbetstagarnas integritet. – Begränsa visstidsanställningarna och de osäkra anställningsformerna.

» Läs mer


KATALYS rapport "En för alla, alla för vem?"

Brister i kollektivavtalsmodellen har blivit tydliga i spåren av den stora kris som drabbade svensk ekonomi och därmed svensk arbetsmarknad i början av 1990-talet. Efter krisen ökade andelen arbetslösa markant, för att sedan parkera omkring den nivå vi har i dag. Det, tillsammans med en ökad ambition från arbetsgivarsidan om att öka andelen visstidsanställda och pressa villkoren i förhandlingarna, har drivit fram en arbetsmarknad som är mer otrygg än tidigare. Här uppstår ett problem för kollektivavtalsmodellen, eftersom den ökade arbetslösheten och mer utbredda otryggheten inte har slagit lika över hela arbetsmarknaden. Vissa sektorer och yrkesgrupper har drabbats hårdare än andra. De fackförbund som företräder löntagare som är mer utsatta får då fler utmaningar att hantera och prioritera mellan, vilket gör att arbetet kan handla lika mycket om att försvara tidigare överenskommelser, som att förbättra. Omvänt kan fackförbund som företräder löntagare med en starkare position lägga mer energi på att göra framsteg. I den här rapporten diskuterar Katalys hur en sådan utmaning kan mötas. Frågan om facklig solidaritet är central. » Läs mer


Svenska Målareförbundets medlemmar sätter färg på tillvaron

Svenska Målareförbundet

Välkommen till Svenska Målareförbundet!

Svenska Målareförbundet är fackförbundet som organiserar medlemmar i yrkesgrupperna byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare.

Våra medlemmar har möjlighet att logga in och läsa mer på medlemssidorna om vad som händer i förbundet. Som inloggad kan man bland mycket annat se vilka medlemsförmåner man har som medlem. Det finns mycket att läsa, så du som är medlem och inte har registrerat dig än - passa på att göra det nu!


Vi har uppdaterat Guiden för lackföretagets arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljörådet för lack har uppdaterat foldern "Guide för lackföretagets arbetsmiljöarbete".

Guiden innehåller information, råd och tips om hur man skapar en god, sund och säker arbetsmiljö i lackeringsbranschen.

Arbetsmilöjörådet består av representanter från Svenska Målareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. » Läs mer


Vita jobb i praktiken

Vita jobb bygger på att LO och de ansvariga facken förser upphandlare med kollektivavtalsinformation som anger det legala utrymmet för socialt inriktade krav. Någon annan metod att säkra sådana villkor finns inte inom ramen för den svenska modellen utan lagstadgade minimilöner. » Läs mer

Om löntagarna och makten

» Läs mer


Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet tar upp de olika delarna i pensions- systemet på en grundläggande nivå och vänder sig både till försäkringsrådgivare och medlemmar.
Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.
I slutet av utbildningen beskrivs fyra personer som man som deltagare ska hjälpa i olika situationer i livet. Som hjälp finns faktabanken med information om det mesta som rör pensioner.
Det finns också en kunskapskoll med tio frågor där man kan testa sig själv efter genomgången utbildning.
Studietid: ca 60 minuter. » Läs mer


http://www.folo.nu/

Information om avtalspensionen

6 000 kronor mer i plånboken » Läs mer


En liten film för folk som tänker

Medlem - Logga in

Registrera dig | Glömt lösenord

Gå till din avdelning

Avdelning 1 - Målarettan
Avdelning 2 - Södra
Avdelning 3 - Väst
Avdelning 4 - Avdelning 4
Avdelning 5 - Norr/Västerbotten
Avdelning 6 - Svealand
Avdelning 8 - Östra
Avdelning 9 - Gävle Dala
Avdelning 10 - Mellannorrland

Är du osäker på vilken avdelning du tillhör kan du leta via karta