Välkommen till Svenska Målareförbundet

Brev angående misslyckat autogiro

Målareförbundet har sedan några veckor ett nytt medlemssystem. Ett tekniskt fel har medfört att ett antal medlemmar fått brev om misslyckad autogirodragning av medlemsavgifter.
Vi ber er bortse från detta brev.
I de flesta fall har autogirodragningen fungerat normalt och medlemsavgiften är dragen korrekt och bokförd i medlemssystemet.
Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Årets fackliga hjältedåd

Varje dag sker fackliga hjältedåd runt om i Sverige av människor som brinner för att förändra och förbättra för andra. Mängder av unga fackligt aktiva lägger ner hjärta och själ i att göra små och stora skillnader i arbetslivet. Här har du chansen att låta dessa hjältar synas mer. Nomineringstiden är från den 22 september till den 31 oktober 2015.

Under LOs Ungdomsforum 18-20 november kommer priset för Årets fackliga hjältedåd att delas ut. Nu har du möjlighet att vara med och bestämma vem som vinner.

Nominera din hjälte på hjaltedad.lo.se/ » Läs mer


Svenska Målareförbundets medlemmar sätter färg på tillvaron

Svenska Målareförbundet

Välkommen till Svenska Målareförbundet!

Svenska Målareförbundet är fackförbundet som organiserar medlemmar i yrkesgrupperna byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare.

Våra medlemmar har möjlighet att logga in och läsa mer på medlemssidorna om vad som händer i förbundet. Som inloggad kan man bland mycket annat se vilka medlemsförmåner man har som medlem. Det finns mycket att läsa, så du som är medlem och inte har registrerat dig än - passa på att göra det nu!


KATALYS rapport "Vägen till den likvärdiga skolan"

Välfärdens juvel är en skola för alla. En skola som håller hög kvalitet oavsett elevens sociala bakgrund. En skola som skapar framtidshopp. I stället växer klyftorna mellan elever, mellan kommuner – men framför allt mellan skolor.
Det har alltid funnits en bostadssegregation i Sverige. Den har ökat på senare år och det har satt avtryck i skolan. Men den kraftigt försämrade likvärdigheten kan inte enbart förklaras av bostadssegregationen. Det är även förändringar inom skolsystemet som banat väg för försämringen.
Till de reformer som bidragit till att skapa en uppdelad skola hör den skattefinansierade skolpengen, det fria skolvalet, etableringsrätten för friskolor och som en turbomotor i systemet – rätten för skolbolag att ta ut vinst. ta ut vinst.
En effekt är att vi har fått förlorarskolor som hamnat i en ond cirkel. Nedgången har ofta börjat med att elever med mer högutbildade föräldrar sökt sig bort från skolan. Kvar blir de elever som inte gjort något aktivt val. De har lett till att förväntningarna på vad skolan ska prestera har sjunkit. Kamrattrycket har blivit negativt och ofta har också ambitiösa lärare lämnat skolan. Den fortsatta utvecklingen blir som ett självspelande piano. När det uppstår förlorarskolor och vinnarskolor blir också valet av skolan viktigt. Skillnaderna i sig driver alltså på tendensen att fler utnyttjar valet. Därmed förstärks segregationen ytterligare.
Nätverket för en likvärdig skola protesterar mot utvecklingen. I den tidigare antologin Slaget om den likvärdiga skolan (2013) analyserade vi vad som hade skett. I denna nya antologi följer vi upp analysen med mer aktuell kunskap, men vi presenterar också förslag om vad som kan göras för att bryta utvecklingen. I ett tiopunktsprogram pekar vi på de allra viktigaste reformerna. » Läs mer


Vi har uppdaterat Guiden för lackföretagets arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljörådet för lack har uppdaterat foldern "Guide för lackföretagets arbetsmiljöarbete".

Guiden innehåller information, råd och tips om hur man skapar en god, sund och säker arbetsmiljö i lackeringsbranschen.

Arbetsmilöjörådet består av representanter från Svenska Målareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. » Läs mer


Vita jobb i praktiken

Vita jobb bygger på att LO och de ansvariga facken förser upphandlare med kollektivavtalsinformation som anger det legala utrymmet för socialt inriktade krav. Någon annan metod att säkra sådana villkor finns inte inom ramen för den svenska modellen utan lagstadgade minimilöner. » Läs mer

Om löntagarna och makten

» Läs mer


Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet tar upp de olika delarna i pensions- systemet på en grundläggande nivå och vänder sig både till försäkringsrådgivare och medlemmar.
Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.
I slutet av utbildningen beskrivs fyra personer som man som deltagare ska hjälpa i olika situationer i livet. Som hjälp finns faktabanken med information om det mesta som rör pensioner.
Det finns också en kunskapskoll med tio frågor där man kan testa sig själv efter genomgången utbildning.
Studietid: ca 60 minuter. » Läs mer


http://www.folo.nu/

Information om avtalspensionen

6 000 kronor mer i plånboken » Läs mer


En liten film för folk som tänker

Medlem - Logga in

Registrera dig | Glömt lösenord

Gå till din avdelning

Avdelning 1 - Målarettan
Avdelning 2 - Södra
Avdelning 3 - Väst
Avdelning 4 - Avdelning 4
Avdelning 5 - Norr/Västerbotten
Avdelning 6 - Svealand
Avdelning 8 - Östra
Avdelning 9 - Gävle Dala
Avdelning 10 - Mellannorrland

Är du osäker på vilken avdelning du tillhör kan du leta via karta