Välkommen till Svenska Målareförbundet

Öppettider under sommaren

Svenska Målareförbundets förbundskontor har under perioden 14 juli till 27 juli semesterstängt.

Avdelningarnas öppettider hittar ni under respektive avdelnings länk till höger.

Glad sommar

Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundets medlemmar sätter färg på tillvaron

Svenska Målareförbundet

Välkommen till Svenska Målareförbundet!

Svenska Målareförbundet är fackförbundet som organiserar medlemmar i yrkesgrupperna byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare.

Våra medlemmar har möjlighet att logga in och läsa mer på medlemssidorna om vad som händer i förbundet. Som inloggad kan man bland mycket annat se vilka medlemsförmåner man har som medlem. Det finns mycket att läsa, så du som är medlem och inte har registrerat dig än - passa på att göra det nu!


Svenska Målareförbundets förbundsmöte

Den 28-29 augusti genomför Svenska Målareförbundet sitt årliga förbundsmöte på Rönneberga.

Förbundsmötet är det högst beslutande organet i förbundet och genomförs varje år. Vart fjärde år genomförs ett så kallat förstärkt förbundsmöte där val av förbundsstyrelse och förbundsledning förättas. Även förbundets stadgar revideras vilket inte sker under ett vanligt förbundsmöte.

Samtliga avdelningar har utsedda ombud som deltar som förbundsmötesledamöter, antalet ombud är beräknat på ett fast antal per avdelning samt efter medlemstalet i respektive avdelning. I år genomförs ett vanligt förbundsmöte vilket innebär att det förbundsmötet skall besluta om bl.a. är:
· Förbundets verksamhet och ekonomiska resultat för 2013.
· Kompletteringsval till en ledamot av förbundsstyrelsen
· 2015 års uppdragsreglemente
· 2015 års medlemsavgifter till förbund och avdelningar
· Utdelning av 2015 års Nordsjöstipendium
· Avdelningsmotioner

Mer information om förbundsmötet kommer att finnas att ta del av i ett senare skede på hemsidan. Där kan du kan bl.a. ta del av samtliga motioner och förbundsstyrelsens yttrande över dessa samt se vilka ombud som är utsedda från respektive avdelning.KATALYS Rapport "Vägen till en likvärdig skola"

Fram till slutet av 1990-talet var den svenska grundskolan en av de mest likvärdiga i världen. Eleverna hade mycket goda resultat i de internationella jämförande studierna och det var små skillnader mellan elever och skolor. Särskilt väl lyckades den svenska skolan med de elever som hade svårigheter av olika slag. Den likvärdiga svenska skolan, där alla elever skulle ges goda förutsättningar att erövra kunskaper, har varit en huvudorsak till den positiva utveckling som samhälle och näringsliv har haft i Sverige. » Läs merVita jobb i praktiken

Vita jobb bygger på att LO och de ansvariga facken förser upphandlare med kollektivavtalsinformation som anger det legala utrymmet för socialt inriktade krav. Någon annan metod att säkra sådana villkor finns inte inom ramen för den svenska modellen utan lagstadgade minimilöner. » Läs mer


Förändring av Måleriavtalets § 9 Avlöning angående lönebrytsregler

Som en del i avtalsrörelsen 2013 tillsattes ett antal olika arbetsgrupper mellan Svenska Målareförbundet och Målaremästarna. En av dessa arbetsgrupper hade till uppgift att ta fram ett värde för en förändring avseende lönebrytreglerna i kollektivavtalet. Förutsättningen för att kunna genomföra denna ändring var att parterna kunde komma fram till ett gemensamt värde, vilket har gjorts. Detta betyder att den nya avtalstexten träder i kraft och att de företag som vill förändra lönebrytperioden kan göra detta efter förhandling med facket.
De nya reglerna avseende detta finns i kollektivavtalets § 9 Avlöning mom a) 2. med ett möjligt ikraftträdande från och med 2014-01-01.

Om löntagarna och makten

» Läs mer


Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet tar upp de olika delarna i pensions- systemet på en grundläggande nivå och vänder sig både till försäkringsrådgivare och medlemmar.
Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.
I slutet av utbildningen beskrivs fyra personer som man som deltagare ska hjälpa i olika situationer i livet. Som hjälp finns faktabanken med information om det mesta som rör pensioner.
Det finns också en kunskapskoll med tio frågor där man kan testa sig själv efter genomgången utbildning.
Studietid: ca 60 minuter. » Läs mer


http://www.folo.nu/

Information om avtalspensionen

6 000 kronor mer i plånboken » Läs mer


En liten film för folk som tänker

Medlem - Logga in

Registrera dig | Glömt lösenord

Gå till din avdelning

Avdelning 1 - Målarettan
Avdelning 2 - Södra
Avdelning 3 - Väst
Avdelning 4 - Avdelning 4
Avdelning 5 - Norr/Västerbotten
Avdelning 6 - Svealand
Avdelning 8 - Östra
Avdelning 9 - Gävle Dala
Avdelning 10 - Mellannorrland

Är du osäker på vilken avdelning du tillhör kan du leta via karta