Välkommen till Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundets medlemmar sätter färg på tillvaron

Välkommen till Svenska Målareförbundet!

Svenska Målareförbundet är fackförbundet som organiserar medlemmar i yrkesgrupperna byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare.

Våra medlemmar har möjlighet att logga in och läsa mer på medlemssidorna om vad som händer i förbundet. Som inloggad kan man bland mycket annat se vilka medlemsförmåner man har som medlem. Det finns mycket att läsa, så du som är medlem och inte har registrerat dig än - passa på att göra det nu!


KATALYS Rapport "Mest till de rika"

Regeringen har hävdat att det främst är låg- och medelinkomsttagare som gynnas av deras politik.
Katalys har med hjälp av SCB beräknat hur regeringens mest betydelsefulla reformer påverkar de disponibla inkomsterna. Våra resultat:
· Både räknat som disponibel inkomst per hushåll samt som ekonomisk standard så får både låg-, medel och höginkomsttagare ungefär lika stor procentuell ökning av sin inkomst.
· Både räknat som disponibel inkomst per hushåll samt som ekonomisk standard är ökningen i kronor störst för höginkomsttagare.
· Ju högre inkomst eller ekonomisk standard hushållet respektive personen har – desto större inkomstökning räknat i kronor till följd av regeringens reformer.
Den tiondel av hushållen som har högst inkomster delar på lite mer än en fjärdedel av hela inkomstökningen. Den tiondel av hushållen med lägst inkomster delar på 1 procent. Samtidigt har arbetslösheten stigit och den offentliga sektorns totala ekonomiska resurser minskat. » Läs mer


Svenska Målareförbundets förbundsmöte

Den 28-29 augusti genomför Svenska Målareförbundet sitt årliga förbundsmöte på Rönneberga kursgård.

Förbundsmötet är det högst beslutande organet i förbundet och genomförs varje år. » Läs mer


Folksam - Skogsbranden i Västmanland

Vi vet att alla som bor i området påverkats på olika sätt av den inträffade branden. Har du hemförsäkring hos oss beskriver vi här hur den kan hjälpa dig om något har hänt, dig, din familj eller ditt hem. » Läs mer


6F bidrar med 50 000 kr till Gaza

Nästan 2 000 palestinier har fått sätta livet till efter en månads bombningar. En fjärdedel är barn. Över 2 500 barn har skadats fysiskt. Hur många som drabbats psykiskt av kriget i Gaza är det nog ingen som vet. 6F – Fackförbund i samverkan, har idag beslutat att bidra med 10 000 kr/förbund till Aftonbladets ledarsidas insamling till stöd för Palmecentrets arbete i Palestina. Palmecentret stöder lokala folkrörelser, fredsorganisationer och fackförbund. Just nu arbetar dessa organisationer främst med att tillgodose akuta humanitära behov. De delar ut mat och besöker skadade barn på sjukhus. De organiserar röj­nings­arbete och hjälper barn som blivit föräldra­lösa. Du kan också hjälpa till: Postgironumret är 570-2. Märk betalningen ”Du och jag för Gaza”.KATALYS Rapport "Vägen till en likvärdig skola"

Fram till slutet av 1990-talet var den svenska grundskolan en av de mest likvärdiga i världen. Eleverna hade mycket goda resultat i de internationella jämförande studierna och det var små skillnader mellan elever och skolor. Särskilt väl lyckades den svenska skolan med de elever som hade svårigheter av olika slag. Den likvärdiga svenska skolan, där alla elever skulle ges goda förutsättningar att erövra kunskaper, har varit en huvudorsak till den positiva utveckling som samhälle och näringsliv har haft i Sverige. » Läs merVita jobb i praktiken

Vita jobb bygger på att LO och de ansvariga facken förser upphandlare med kollektivavtalsinformation som anger det legala utrymmet för socialt inriktade krav. Någon annan metod att säkra sådana villkor finns inte inom ramen för den svenska modellen utan lagstadgade minimilöner. » Läs mer


Förändring av Måleriavtalets § 9 Avlöning angående lönebrytsregler

Som en del i avtalsrörelsen 2013 tillsattes ett antal olika arbetsgrupper mellan Svenska Målareförbundet och Målaremästarna. En av dessa arbetsgrupper hade till uppgift att ta fram ett värde för en förändring avseende lönebrytreglerna i kollektivavtalet. Förutsättningen för att kunna genomföra denna ändring var att parterna kunde komma fram till ett gemensamt värde, vilket har gjorts. Detta betyder att den nya avtalstexten träder i kraft och att de företag som vill förändra lönebrytperioden kan göra detta efter förhandling med facket.
De nya reglerna avseende detta finns i kollektivavtalets § 9 Avlöning mom a) 2. med ett möjligt ikraftträdande från och med 2014-01-01.

Om löntagarna och makten

» Läs mer


Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet tar upp de olika delarna i pensions- systemet på en grundläggande nivå och vänder sig både till försäkringsrådgivare och medlemmar.
Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.
I slutet av utbildningen beskrivs fyra personer som man som deltagare ska hjälpa i olika situationer i livet. Som hjälp finns faktabanken med information om det mesta som rör pensioner.
Det finns också en kunskapskoll med tio frågor där man kan testa sig själv efter genomgången utbildning.
Studietid: ca 60 minuter. » Läs mer


http://www.folo.nu/

Information om avtalspensionen

6 000 kronor mer i plånboken » Läs mer


En liten film för folk som tänker

Medlem - Logga in

Registrera dig | Glömt lösenord

Gå till din avdelning

Avdelning 1 - Målarettan
Avdelning 2 - Södra
Avdelning 3 - Väst
Avdelning 4 - Avdelning 4
Avdelning 5 - Norr/Västerbotten
Avdelning 6 - Svealand
Avdelning 8 - Östra
Avdelning 9 - Gävle Dala
Avdelning 10 - Mellannorrland

Är du osäker på vilken avdelning du tillhör kan du leta via karta