Välkommen till Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundets medlemmar sätter färg på tillvaron

Välkommen till Svenska Målareförbundet!

Svenska Målareförbundet är fackförbundet som organiserar medlemmar i yrkesgrupperna byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare.

Våra medlemmar har möjlighet att logga in och läsa mer på medlemssidorna om vad som händer i förbundet. Som inloggad kan man bland mycket annat se vilka medlemsförmåner man har som medlem. Det finns mycket att läsa, så du som är medlem och inte har registrerat dig än - passa på att göra det nu!

Förbundsmöte 2015

Den 26 - 28 augusti genomför Svenska Målareförbundet sitt årliga förbundsmöte på Hotell Clarion Sign i Stockholm.

Temat på årets möte är rekrytera och organisera.

Förbundsmötet är det högst beslutande organet i förbundet och genomförs varje år. » Läs mer


Inför första anställningen

Det är många elever som står inför den första anställningen och det är då viktigt att tänka på några saker. Niklas Holmqvist, yrkesutbildningsansvarig på Svenska Målareförbundet, delar här med sig av sina bästa råd.

Anställningsbevis
Se till att du får ett anställningsbevis. Anställningsbeviset ska skrivas i samband med att anställning sker, dock senast en månad efter anställningstillfället. Behåll en kopia på anställningsbeviset eftersom det är ditt kvitto på det du och arbetsgivaren kommit överens om.

Kollektivavtal
Kontrollera att företaget som du ska arbeta på har kollektivavtal. Utan kollektivavtal för måleriyrket är det stor sannolikhet att du går miste om timmar i din lärlingsutbildning. Du kan se att arbetsgivaren har kollektivavtal via Målareförbundets avdelning på orten där du bor.

Godkänd lärlingsplats
Se alltid till att arbetsgivaren ansökt till Måleribranschens Yrkesnämnd om att få ha dig som lärling på företaget. Om det inte finns en ansökan som blivit godkänd, riskerar du att förlora dina timmar i din lärlingsutbildning.

Verktygsutrustning
Så snart du påbörjat din första anställning ska arbetsgivaren ge dig en komplett verktygsutrustning. Vad den ska innehålla hittar du på MYNs hemsida.

Hälsoundersökning
Du ska genomgå en hälsoundersökning senast två månader efter att du börjat på företaget. Syftet med hälsoundersökningen är att ge dig vägledning i ditt framtida yrkesval. Resultatet från hälsoundersökningen är din egendom.

Utbildningsplan
Ta reda på vad som förväntas av dig i din lärlingsanställning. Det finns en utbildningsplan vilken både du och arbetsgivaren måste följa. Utbildningsplanen är framtagen av Målareförbundet och Måleriföretagen. En lärlingsutbildning handlar inte endast om timmar i utbildningsboken. Det handlar också om att du som lärling ska lära dig yrkets alla olika delar. Målet är att du ska bli en självgående yrkesmålare. Du ska leverera ett högt kvalitativt resultat och det ska göras tidseffektivt.
Vi yrkesmålare arbetar ofta från olika ställningar och många av oss använder skylifts på sommaren. Du som lärling ställs ofta inför att arbeta med dessa hjälpmedel. Det krävs utbildning för att bygga ställningar och för att hantera en skylift. Det ska med andra ord finnas någon som gör dessa delar ifall du själv saknar behörigheten. På www.malare.nu hittar du mer information och tips. Där finns anvisningar för gesällprovet som hjälper dig som lärling att få en bild av vad du och arbetsgivaren ska göra under utbildningen för att du ska kunna avlägga ett godkänt gesällprov i sista utbildningsintervallet. Välkommen som lärling i måleribranschen och hoppas att du kommer få det riktigt bra. Måleriyrket är roligt och kreativt, vi träffar mycket människor och ställs ofta inför utmaningar.

Lycka till!


Vi har uppdaterat Guiden för lackföretagets arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljörådet för lack har uppdaterat foldern "Guide för lackföretagets arbetsmiljöarbete".

Guiden innehåller information, råd och tips om hur man skapar en god, sund och säker arbetsmiljö i lackeringsbranschen.

Arbetsmilöjörådet består av representanter från Svenska Målareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. » Läs mer


LO-TCO Rättsskydd har vunnit 335 miljoner till fackets medlemmar 2014

När facket inte kommer fram förhandlingsvägen eller då Försäkringskassan har sagt nej till ersättning återstår att driva frågan vidare i domstol. Det innebär ofta att facket anlitar en jurist från LO-TCO Rättsskydd för att rättsligt agera i medlemmens ärende. Under 2014 fick LO-TCO Rättsskydd in 1 100 nya ärenden. Av vår statistik framgår att i de ärenden som avslutades under 2014 fick medlemmar dela på 335 miljoner kr. Det handlar alltså om stora summor och det finns flera ärenden där enskilda medlemmar fått miljonbelopp. Det gäller särskilt i de fall då medlemmen beviljas livränta efter en godkänd arbetsskada. För Målarnas del handlar det om drygt 5, 5 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar till medlemmar i förbundet.

Fackets juridiska byrå LO-TCO Rättskydd är fackets juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har vi haft över 70 000 ärenden. Vi driver rättsfall som bland annat gäller arbetsskador, sjukförsäkring, oriktiga löner och felaktiga uppsägningar. Enskilda medlemmar kan få rättshjälp av sina fackförbund och därmed hjälp av LO-TCO Rättskydds 40 jurister.

Utöver ersättningar och skadestånd får många medlemmar i facket tillbaka sina jobb eller blir frikända från anklagelser om brott. Under Rättsskyddets 40 år har vi genom domar och förlikningar utverkat ersättningar i form av skadestånd, lön, livränta mm för över 3 miljarder kronor. I tvister om tolkning av kollektivavtal är värdet av vinster i Arbetsdomstolen eller skiljenämnder ännu högre - mer än 9 miljarder kronor. Sammanlagt nästan 13 miljarder kronor till fackets medlemmar.

Rättshjälp För att få hjälp av Rättsskyddets jurister måste du som medlem ansöka om facklig rätts­hjälp hos ditt fackförbund. Medlemmar i LO- och TCO-förbunden kan få rättshjälp för tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna målet. Även vissa Saco-förbund anlitar LO-TCO Rättsskydd. Ditt fackförbund betalar då rättegångs­kostnaderna, oavsett om vi vinner eller förlorar målet. Tvisten ska ha anknytning till arbetet och kan exempelvis röra lön, anställningsskydd, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet.

Dan Holke Chefsjurist LO-TCO Rättsskydd


Vita jobb i praktiken

Vita jobb bygger på att LO och de ansvariga facken förser upphandlare med kollektivavtalsinformation som anger det legala utrymmet för socialt inriktade krav. Någon annan metod att säkra sådana villkor finns inte inom ramen för den svenska modellen utan lagstadgade minimilöner. » Läs mer

Om löntagarna och makten

» Läs mer


Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet tar upp de olika delarna i pensions- systemet på en grundläggande nivå och vänder sig både till försäkringsrådgivare och medlemmar.
Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.
I slutet av utbildningen beskrivs fyra personer som man som deltagare ska hjälpa i olika situationer i livet. Som hjälp finns faktabanken med information om det mesta som rör pensioner.
Det finns också en kunskapskoll med tio frågor där man kan testa sig själv efter genomgången utbildning.
Studietid: ca 60 minuter. » Läs mer


http://www.folo.nu/

Information om avtalspensionen

6 000 kronor mer i plånboken » Läs mer


En liten film för folk som tänker

Medlem - Logga in

Registrera dig | Glömt lösenord

Gå till din avdelning

Avdelning 1 - Målarettan
Avdelning 2 - Södra
Avdelning 3 - Väst
Avdelning 4 - Avdelning 4
Avdelning 5 - Norr/Västerbotten
Avdelning 6 - Svealand
Avdelning 8 - Östra
Avdelning 9 - Gävle Dala
Avdelning 10 - Mellannorrland

Är du osäker på vilken avdelning du tillhör kan du leta via karta