Välkommen till Svenska Målareförbundet

6F satsar på de lägst avlönade i avtalsrörelsen

Satsningar på de lägst avlönade och på tryggare jobb är några av de gemensamma krav som 6F – fackförbund i samverkan – presenterar idag.
– Vi kan inte bara titta på när omotiverade löneklyftor växer för varje år, säger förbundsordförandena i ett gemensamt uttalande.

Då den gemensamma LO-samordningen uteblev har fem av LO:s fjorton förbund valt att samordna sig inför avtalsrörelsen med gemensamma krav mot arbetsgivaren.
Det är förbunden inom 6F, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

– Vårt mål för avtalsrörelsen 2016 är rättvisare löner och tryggare jobb. Vi har en samsyn såväl om det ekonomiska utrymme som finns och om de orättvisor vi ser på svensk arbetsmarknad. Våra krav är fullt rimliga och genomförbara, säger 6F-förbundens fem ordförande i ett gemensamt uttalande.

6F-förbunden har gjort en gemensam ekonomisk analys som sammanfaller med Riksbankens och Konjunkturinstitutets bedömningar. Låga löneökningar innebär en risk för Sveriges ekonomi och leder till svagare ekonomisk utveckling samt lägre sysselsättning.

6F-förbundens krav:

– Löneökningar för medlemmarna med minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme om 3,2 procent. – Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad. – Satsning på de lägst avlönade. – Satsning på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män. – Ökat skydd för arbetstagarnas integritet. – Begränsa visstidsanställningarna och de osäkra anställningsformerna.

KATALYS rapport "En för alla, alla för vem?"

Brister i kollektivavtalsmodellen har blivit tydliga i spåren av den stora kris som drabbade svensk ekonomi och därmed svensk arbetsmarknad i början av 1990-talet. Efter krisen ökade andelen arbetslösa markant, för att sedan parkera omkring den nivå vi har i dag. Det, tillsammans med en ökad ambition från arbetsgivarsidan om att öka andelen visstidsanställda och pressa villkoren i förhandlingarna, har drivit fram en arbetsmarknad som är mer otrygg än tidigare. Här uppstår ett problem för kollektivavtalsmodellen, eftersom den ökade arbetslösheten och mer utbredda otryggheten inte har slagit lika över hela arbetsmarknaden. Vissa sektorer och yrkesgrupper har drabbats hårdare än andra. De fackförbund som företräder löntagare som är mer utsatta får då fler utmaningar att hantera och prioritera mellan, vilket gör att arbetet kan handla lika mycket om att försvara tidigare överenskommelser, som att förbättra. Omvänt kan fackförbund som företräder löntagare med en starkare position lägga mer energi på att göra framsteg. I den här rapporten diskuterar Katalys hur en sådan utmaning kan mötas. Frågan om facklig solidaritet är central. » Läs mer


Svenska Målareförbundets medlemmar sätter färg på tillvaron

Svenska Målareförbundet

Välkommen till Svenska Målareförbundet!

Svenska Målareförbundet är fackförbundet som organiserar medlemmar i yrkesgrupperna byggnadsmålare, billackerare, industrilackerare, mätare, materialarbetare, järnmålare och servicearbetare.

Våra medlemmar har möjlighet att logga in och läsa mer på medlemssidorna om vad som händer i förbundet. Som inloggad kan man bland mycket annat se vilka medlemsförmåner man har som medlem. Det finns mycket att läsa, så du som är medlem och inte har registrerat dig än - passa på att göra det nu!


Vi har uppdaterat Guiden för lackföretagets arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljörådet för lack har uppdaterat foldern "Guide för lackföretagets arbetsmiljöarbete".

Guiden innehåller information, råd och tips om hur man skapar en god, sund och säker arbetsmiljö i lackeringsbranschen.

Arbetsmilöjörådet består av representanter från Svenska Målareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. » Läs mer


Vita jobb i praktiken

Vita jobb bygger på att LO och de ansvariga facken förser upphandlare med kollektivavtalsinformation som anger det legala utrymmet för socialt inriktade krav. Någon annan metod att säkra sådana villkor finns inte inom ramen för den svenska modellen utan lagstadgade minimilöner. » Läs mer

Om löntagarna och makten

» Läs mer


Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet tar upp de olika delarna i pensions- systemet på en grundläggande nivå och vänder sig både till försäkringsrådgivare och medlemmar.
Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.
I slutet av utbildningen beskrivs fyra personer som man som deltagare ska hjälpa i olika situationer i livet. Som hjälp finns faktabanken med information om det mesta som rör pensioner.
Det finns också en kunskapskoll med tio frågor där man kan testa sig själv efter genomgången utbildning.
Studietid: ca 60 minuter. » Läs mer


http://www.folo.nu/

Information om avtalspensionen

6 000 kronor mer i plånboken » Läs mer


En liten film för folk som tänker

Medlem - Logga in

Registrera dig | Glömt lösenord

Gå till din avdelning

Avdelning 1 - Målarettan
Avdelning 2 - Södra
Avdelning 3 - Väst
Avdelning 4 - Avdelning 4
Avdelning 5 - Norr/Västerbotten
Avdelning 6 - Svealand
Avdelning 8 - Östra
Avdelning 9 - Gävle Dala
Avdelning 10 - Mellannorrland

Är du osäker på vilken avdelning du tillhör kan du leta via karta