Konferens i Helsingborg med förtroendevalda

Konferens i Helsingborg med förtroendevalda

Avtalsrörelsen 2020 har startat!

Idag har vi påbörjat våra förberedelser inför 2020 års avtalsförhandlingar om ett nytt måleriavtal. Vi genomför nu lönepolitiska konferenser i våra regioner.

Dessa är den första delen i en rad olika aktiviteter vi kommer att genomföra för att medlemmar och förtroendevalda ska ha möjlighet att vara med och påverka vilka krav vi kommer att ställa och hur avtalet ska vara utformat.


Den första konferensen genomfördes i Helsingborg med ett trettiotal förtroendevalda. Vi har haft jättebra diskussioner och fått en massa bra input kring de övergripande strategiska frågor som är viktiga för våra medlemmar. Avtalsrörelsen kan tyckas ligga långt fram i tiden men som hantverkare vet vi att ett grundligt underarbete är viktigt för slutresultatet!

Uppdaterad: