Arbetsplattsorganisationsutbildning i Luleå

Arbetsplattsorganisationsutbildning i Luleå

Fotograf: Jan-Crister Riggo

Alla Målareförbundets MB- och skyddsombud kallas till utbildning

Under våren har drygt 600 stycken MB- och skyddsombud från hela Sverige kallats till utbildning. De får lära sig mer om sitt uppdrag, arbetsplatsorganisationen och värdegrundsfrågor.

Publicerad:

Detta är den största utbildningsinsats som Målareförbundet någonsin har genomfört. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur arbetsplatsorganisationen kan driva de anställdas frågor mot och tillsammans med företaget.

Utbildningsinsatsen sträcker sig ända fram till 2020 och bara nu under våren ska det genomföras 23 utbildningstillfällen. Alla med ett förtroendeuppdrag som antingen MB- eller skyddsombud får en kallelse av sin lokala avdelning. De senaste dagarna har det varit utbildning både i Luleå och Umeå.

Till skillnad från de flesta andra utbildningar som förtroendevalda går är inte fokus på avtalsfrågor utan exempelvis vilka frågor man kan driva på företaget. Hur kan vi få en jämställd arbetsplats? Hur välkomnar man en lärling? Hur kan vi förebygga psykosocial stress?

På bilden nedan genomför de 19 deltagarna från utbildningstillfället i Umeå en värderingsövning. Övningen gick ut på att ta ställning till påståenden där individens värderingar stod till grund för hur man svarade. Syftet med övningen var att förstå våra olikheter och att alla inte tänker likadant, vilket är viktigt att ha i åtanke när man företräder andra personer på en arbetsplats.

Värderingsövning i Umeå

Värderingsövning i Umeå

Fotograf: Jan-Crister Riggo

Under utbildningarna får de förtroendevalda också lära sig mer om vad deras uppdrag innebär och hur de kan påverka på sin arbetsplats. På bilden nedan har några förtroendevalda från Luleå en gruppövning där de skriver ned allt som ingår i uppdraget som MB- eller skyddsombud.

Gruppövning i Luleå om vad som ingår i uppdraget som MB- eller skyddsombud

Gruppövning i Luleå om vad som ingår i uppdraget som MB- eller skyddsombud

Fotograf: Jan-Crister Riggo

MB- och skyddsombudens främsta uppgift är att driva arbetsplatsfrågor lokalt på sin arbetsplats. Som MB-ombud får man vara med och bestämma i vissa beslut på arbetsplatsen så att arbetarna får säga sitt. Man fungerar också som en informationsledare från företaget till de som jobbar på företaget när förändringar sker i organisationen. Som skyddsombud arbetar man för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Samarbetet mellan MB- och skyddsombud och företaget måste stärkas då vi alla har gemensamma intressen i grunden när det kommer till arbetsplatsen.

Utbildningstillfälle i Luleå

Utbildningstillfälle i Luleå

Fotograf: Jan-Crister Riggo

I frågor som rör både arbetsmiljö, förhandling och information är det viktigt att MB- och skyddsombuden för ett nära samarbete. Under utbildningarna läggs stor vikt vid att bygga detta samarbete och att få förståelse för att det är olika förtroenderoller men en arbetsplatsorganisation. Ett tydligt exempel på en situation när detta samarbete är extra viktigt är vid uppsägelseförhandlingar där både riskbedömning och förhandling krävs.

Vår förhoppning är att denna utbildningssatsning ytterligare ökar kompetensen på våra arbetsplatsorganisationer. Detta stärker våra fackliga företrädare och i sin tur den enskilde medlemmen.

Uppdaterad: