Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand

Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand

Fotograf: Diana Oldenburg

Målareförbundet har begärt förhandling

Idag har Målareförbundet tillsammans med övriga LO-förbund begärt förhandling med de arbetsgivarorganisationer som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. För vår del innebär det Måleriföretagen i Sverige och Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Publicerad:

Syftet med förhandlingen är att vi i en högkonjunktur vill hitta ett sätt att få de som står utanför arbetsmarknaden och saknar arbete att få en möjlighet till utbildning som kan leda till ett riktigt jobb. Varje bransch ser olika ut och har olika förutsättningar.

– Från Målareförbundets sida vill vi diskutera och se vilka lösningar som kan fungera i vår bransch. Förhandlingarna kommer att samordnas inom LO som har utsett en förhandlingsdelegation bestående av fyra personer. Jag kommer att ingå i förhandlingsdelegationen, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Följ frågan och de fortsatta förhandlingarna i våra kanaler och läs mer om arbetet på LO:s hemsida www.lo.se.

Uppdaterad: