De 75 ombuden som röstat

De 75 ombuden som röstat

Fotograf: Diana Oldenburg

Extrainsatt kongress röstar om ett huvudmannaskap

Idag håller Målareförbundet en extrakongress med en enda, men viktig fråga på dagordningen. Detta är den första extrainsatta kongressen på över 30 år.

Publicerad:

Målareförbundets extrakongress har behandlat frågan om ett gemensamt organisationsnummer för hela förbundet, det vill säga att Målareförbundet styrs under ett huvudmannaskap istället för nio avdelningar med egna organisationsnummer. Ett av syftena med detta är att spara pengar med en gemensam administration och få ett mer sammanhållet förbund som kan leverera än mer medlemsnytta till våra medlemmar.

För att besluta om denna viktiga fråga har 75 ombud med rösträtt från Målareförbundets 9 avdelningar samlats, debatterat och slutligen röstat.

Kongressen har röstat och beslutat att Målareförbundet kommer att övergå till ett enda organisationsnummer. Förändringen kommer att träda ikraft den 1 januari 2018.

Uppdaterad: