Politik

Svenska Målareförbundet driver det politiska arbetet tillsammans med fem andra förbund. (Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, och SEKO) En av 6F:s viktiga frågor är att stärka det facklig/politiska arbetet.

En facklig/politisk samverkan bidrar till att föra in arbetsplatsernas och löntagarnas perspektiv i de politiska besluten. För de fackliga medlemmarna ger den facklig/politiska samverkan också möjligheter att påverka politiken och samhällsutvecklingen.

Den svenska fackföreningsrörelsen och den svenska modellen har blivit hårt angripna under senare år. Detta trots att de flesta anser att kollektivavtal och den svenska modellen är värd att försvara. Detta gör att frågan om kollektivavtalets värde ligger högt upp på alla fackförbunds agenda.

Uppdaterad: