Fotograf: Dan Coleman

Arbetsmarknad

I arbetsmarknadsfrågorna ingår allt det som medlemmarna arbetar med i sitt dagliga arbete. Här finns bland annat lönebildning, sysselsättning, arbetslöshet med mera. Ekonomin möjliggör att Målareförbundet har resurser att arbeta med frågorna och i verksamheten ingår bland annat studier och information som är en förutsättning för att bland annat sprida kunskap om någon fråga.

Löner
Lönefrågan är en av de viktigaste frågorna en facklig organisation har att arbeta med. Det är den som i grunden legitimerar fackets berättigande. Inom måleribranschen finns två lönesystem, ackord och tidlön. Bland lackerarna har det funnits ett antal olika system, från enbart timlön till olika former av ackord och månadslön. Oavsett vilken form av system som tillämpas, måste Målareförbundet se till att vara med och påverka hur lönebildningen ska konstrueras. Det handlar om rättvisa löner.

Sysselsättning
Vad gäller frågor som arbetslöshet och sysselsättning är det något som många av förbundets medlemmar får uppleva på nära håll. Hur måleribranschens produktionskurvor stiger och sjunker beroende på vanemässiga traditioner hos de beställare som endast upphandlar tjänster under vissa perioder under året . Därför är just sysselsättningsfrågan aktuell.

Målareförbundet hävdar att den arbetslöshet vissa av förbundets medlemmar tvingas genomgå under vissa perioder är Sveriges i särklass dyraste och onödigaste. Om beställare fördelade inköpen över året skulle enskilda individer slippa det lidande en arbetslöshet innebär i form av ekonomiska bekymmer och samhället skulle spara pengar.

Historiskt sett så var det frågan om tillgång på arbete som sammanförde Målareförbundet tillsammans med arbetsgivarparten i diverse sysselsättningsprojekt.

Lackerarna har en gynnsam arbetsmarknad. Det råder brist på lackerare och där handlar uppgiften om hur lackeringsbranschen ska kunna locka fler till yrket och framförallt locka fler tjejer som vill utbilda sig till lackerare. Längst ned på hemsidan hittar du länken till lackerarnas yrkesnämnd.

Uppdaterad: