6F-samordningen

6F är ett samarbete mellan fackförbund inom LO bestående av Målarna, Elektrikerna, Fastighets, Byggnads och Seko.

Samarbetet handlar om att aktivt vårda den svenska modellen. Utvecklingen på arbetsmarknaden ska ske i dialog mellan parterna och kollektivavtalet är ett redskap för att trygga en fortsatt positiv utveckling.

Läs mer på 6f.se

Uppdaterad: