Avdelning 3 Väst

Styrelse

Ordförande
Ronny Johansson
Telefon: 031-81 85 69
E-post: ronny.johansson@malareforbundet.se

Vice ordförande
Johan Svedestad
Mobiltelefon: 072-500 17 37
E-post: johan.svedestad@malareforbundet.se

Kassör
Jonny Svensson
Telefon: 033-20 55 82
E-post: jonny.svensson@malareforbundet.se

Sekreterare
Jan-Ove Berg
Telefon: 031-81 85 64
E-post: jan-ove.berg@malareforbundet.se

Vice sekreterare
Arash Jabbari Motlagh
Mobiltelefon: 076-269 17 43
E-post: jabbariarash@gmail.com

Ledamot
Mika Svedby
Telefon 076-884 15 72
E-post: mikasvedby@hotmail.com

Ledamot
Magnus Söderström
Mobiltelefon: 070-798 45 05
E-post: magnus.soderstrom70@gmail.com

Ledamot
Anna Ekman
Mobiltelefon: 0737-18 11 01
E-post: annamariaekman_@hotmail.com

Ledamot
Mikael Perisic
Mobiltelefon: 031-81 85 66
E-post: mikael.perisic@malareforbundet.se

Suppleant 1:e

Jesper Jinesjö
Telefon 0733-42 46 86
E-post: jesperjinesjo@gmail.com

Suppleant 2:a
Patrick Avonds
Telefon 0705-27 03 04
E-post: patrickavonds@gmail.com

Suppleant 3:e
Daniel Läth
Telefon:
E-post: daniel.lath@outlook.com

Studieorganisatör
Mikael Perisic
Telefon 031-81 85 66
E-post: mikael.perisic@malareforbundet.se

Uppdaterad: